Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gébicsek,tragopán,pajzsoscankó stb.

 

Kis vagy közepes termetű madarak. A gébicsfélék alapvetően rovarevők, de vannak akik kiegészítik étrendjüket apró gyíkokkal, kisebb rágcsálókkal is. Sok faj raktárt készít : tövisekre szúrják a zsákmányukat. Nyílt bozótosok lakói.

A pápaszemes gébicsek Afrikában élnek.

 Bozótgébics

Karmazsingébicsek hazája Dél-Afrika egyes részei.

Tövisszúró gébics

Zsákmányukat gyakran tövisekre szúrják. Élelemrakrárukról sokszor megfeledkeznek. Eurázsiában költenek. Télen egészen Dél-Afrikáig vonulnak. Hazánk gyakori fészkelői.

 

Kéktorkú tragopán
 

A magashegységek örökzöld és kevert erdőinek lakói. Egészen 4600 m-es magasságig húzódnak fel.
Rendszerint magányosan élnek. Az emberlakta helyektől távol élő többi madárhoz hasonlóan szelídek. Rügyekből, magvakból álló táplálékukat rovarokkal egészítik ki.
Fészkeiket bokrokra, alacsony fákra gallyakból építik.
Tibet, Közép-Kína, India, Burma, Észak-Vietnám a hazájuk.

A mocsarak és a rétek lakói a pajzsoscankók. Férgekkel, rovarokkal, magvakkal táplálkoznak. Nyáron a kifejlett hímek „fülpamacsot” és hatalmas tollgallért növesztenek, amelynek színe változó: lehet fehér, vöröses, vörösbarna, kékes vagy fekete. Násztollazatát hangulatának megfelelően felborzolja vagy lesimítja a madár. Télen eltűnik a díszes tollruha. A tojó egész évben szürke-barna pettyes, ezért télen a hímhez hasonlít, de lényegesen kisebb termetű. Nyáron, amikor a hím díszes tollazatot visel, könnyű megkülönböztetni a nemeket.A fészkeiket fűvel bélelt talajmélyedésbe rakják, ott, ahol elég magas a fű.Hazánkban nagy tömegben vonulnak át. Európában, Észak-Szibériában, Alaszka egy részén költenek. Európában, Afrikában és Dél-Amerika egyes részein telelnek.

Marabu

Ez a hatalmas, nem szép külsejű madár szárnyainak fesztávolsága majdnem három méter, ami egyik legnagyobb a szárazföldi madarak között. Elegáns siklórepülése éles ellentétben áll a talajon mutatott púpos és nem túl szimpatikus külsejével. Bár a gólyák közé tartozik a marabu viselkedése inkább a keselyűkre hasonlít. Nagy magasságban vitorlázva kutat a táplálék után. Jókora csőrével könnyen tépi szét a húst. Rózsaszínes vagy halványbíbor torokzacskóját (lebernyegét) a csőr tövétől mérve akár 35 cm-re is kitágíthatja. Magassága 1,2 méter, súlya 5-7,5 kg. Afrika a hazája.

Jeges búvár


Az északi, édesvizű tavak partvidékén él. Már messziről hallani kísérteties, kacagó hangját. Halakkal táplálkozik. A szárazföldön ügyetlenül totyog. Észak- Amerikában költ, Északnyugat- Európában telel. Hazánkban rendkívül ritka vendég.

LundaA lunda egyszerre tűnik komolynak és mulatságos madárnak. Mindkét nem egyedeinek feltűnő mintázatú a csőre.

Amikor visszatér a tengerről a földbe vájt odújához, csőrében egymás mellett sorakoznak a Tóbiás-halak vagy más apró élőlények. Még nem teljesen tisztázott, hogyan tartja meg a csőrében zsákmányát, miközben újabb halakat fog. Az egyik elképzelés szerint nyelvével szorítja a szájpadlásához őket.                                                                                          

 

Az Északi-tenger, az Atlanti-óceán északi részei és a Jeges-tenger a hazája.
Hangja csak abban különbözik a rokonszárnyasok korrogásától, hogy mélyebb, haragjában pedig mérges kiskutya módjára morog.
A fészkelőtanyáját fölkereső ember elől nemhogy a tengerre szállna, hanem csak rövid fészkelőüregébe húzódik, s ennek a végében morogva szembefordul háborgatójával, de nem gondol egyéb védelemre, s így kézzel is megfogható. Mindez könnyen azt a hitet ébresztheti bennünk, hogy ez a madár ostoba. Ámde menten megváltoznak róla való nézeteink, ha az üldözöttet elemében látjuk, s mindegyik képességét érvényesítheti. Igaz ugyan, hogy még ekkor sem óvatos vagy vad, egyszerűen azért, mert hazájában senki emberfia nem szokta bántani.

 

Mindegyik tojó csupán egyetlenegy, aránylag jelentékeny nagyságú, körülbelül 58 mm hosszú és 43 mm széles tojást tojik. Színezete tiszta fehér, vagy nagyon halványan szeplőzött. 5 hétig kotlik. A kikelő fióka szénfekete vagy szürke pehelyruhában látja meg a napvilágot.

Gogó

A gogó vagy kalapácsfejű madár távoli rokonságban áll a gémekkel és a gólyákkal. Afrika középső és déli részén, az Arab-félsziget déli részén és Madagaszkáron él. Sekély vizű tavak, folyók és mocsarak lakója. Teste zömök, fején jellegzetes hátra felé nyúló tollbóbitája és nagy széles szárnya van. Nyaka és lába gázlómadár létére viszonylag rövid.Magas fára vagy sziklára készíti több helységből álló, igen stabil, gömbalakú fészkét, oldalsó bejárattal. Fészke a madár méretéhez képest óriási, átmérője meghaladhatja a másfél métert és megépítése hat hétig is eltarthat. A madarak néhány hónapon belül többnyire elhagyják a fészket és újat építenek a territóriumok. Fészekalja 3-5 tojásból áll. A tojások lerakását követően mindkét madár kotlani kezd, egymást váltva a fészken. A fiókákat mindkét szülő eteti.
Egyedül vagy párosával jár táplálék után, lassú léptekkel gázol a sekély vízben és így kapja el kiszemelt zsákmányát. Sekély vízben keresi, főként halakból és békákból álló táplálékát.

Búbos cinege

 

Hegyes bóbitájuk és lágy, trillázó hangjuk jellegzetes. Főként a fenyvesek lakói. Rovarokat, magvakat, bogyókat esznek. A korhadó fába üreget vájnak és ebbe  építik csésze alakú fészküket. Európa nagy részén megtalálhatóak, hazánkban azonban ritkán költenek.

Búbos banka

A búbos banka Magyarországon márciustól szeptemberig tartózkodik, ősszel délre vonul.
Rovarokkal, földigilisztákkal, százlábúakkal és pókokkal táplálkozik. Üregekbe, harkály által készített odúba rakja a fészkét.

Havasi fülespacsirtaA kopár, törmelékes lejtőkön, szántókon magvak, növények, rovarok után kutatnak. 22 cm hosszúak, szárnyaik fesztávolsága kb.30 cm, súlyuk 25-50 gramm. Tavasszal a röptükben magas, de gyenge hangon énekelnek.
A fejükön szarvszerű, mozgatható tollpamacs van, de ez télen hiányzik. Európában Ázsiában, Észak- és Dél Amerikában költenek. Fátlan területeken fűcsomók közé rejtik a fészkükét. Hazánkban szórványos téli vendégek.

Gyalogkakukk

A kakukkfélék e hosszú lábú képviselője tud repülni, idejének nagy részét mégis a talajon tölti. Rövid távon több mint 30 km/h sebességet is elérhet. A sivatagban sétálva és szaladgálva igyekszik felzavarni a lehetséges áldozatokat: gyíkokat, kígyókat, madarakat, kisemlősöket, Bármit fog, erős, hegyes csőrének csapásával öli meg.

A ragadozók elől futva menekül: hosszú farkát kormánylapátként jobbra –balra mozgatva cikázik tova.

Hindu gólya

Nem is néz ki fészeknek


Azok a gallyakból összetákolt, kuszának látszó kazlak, amelyeket egyes fán fészkelő nagy madarak, például a hindu gólyáknak a szálláshelyei, első pillantásra nem valami mesteri alkotásnak tűnnek, főleg ha megnézünk sok más madár gondosan, sűrűn szőtt vesszőfonatait.
Ám a gallyakat, ágakat úgy egymásra tornyozni, összeilleszteni, hogy azok egymásra akaszkodva valóban stabil építményt hozzanak létre, korántsem egyszerű feladat. A kutatók szerint ezek a madarak az ágakat többnyire szándékosan keresztül-kasul vagy valamilyen más, az ember számára kevésbé átlátható rendezőelv szerit rakják össze. Így amikor a magas, hosszú lábú, széles szárnyú gólyák nagy szárnycsapásokkal leereszkednek a fészkükre, a gallyhalom meg sem inog. Az európai fehér gólyák évről évre bővítik, javítgatják fészküket. Amikor visszatérnek jó ideig ide-oda rakosgatják az ágakat, igazgatják a fészküket.

Mogyorós szajkó

Észak-Amerika  nyugati vidékén, a Sziklás-hegységben él a mogyorószajkó, amelynek különleges kapcsolata van a fenyőfélékkel. Főleg az amerikai cirbolyafenyő magvaival táplálkoznak.A fenyő tobozai nem nyílnak ki, így a magok eltávolítása és szétszórása teljesen a mogyorószajkótól függ, amelynek csőre ehhez a célhoz alkalmazkodott. A magok egy részét a madarak elrejtik. A szétszórás vagy úgy történik, hogy a madár véletlenül elejti, vagy úgy, hogy a raktár helye feledésbe merül.Európában a balkáni simafenyőnek és a havasi cirbolyafenyőnek van hasonló kapcsolata egy másik fenyőmagevő madárral a fenyőszajkóval.

Sárszalonka

 

Átlagos testhossza 25-27 cm. Csőre 6-7 cm. Barnás tollruhája, kiváló rejtőszínt biztosít, fűvel és sással borított környezetében. A csőr, a cikcakkos felröppenés, az eközben hallatott, jellemző „csrek” „kreecs”, valamint a szárny vékony, fehér szegélye jó azonosító bélyegek. Gerinctelen állatokkal, gilisztákkal és csigákkal táplálkoznak, melyet a földön, vagy a sekély vízben keresgélnek. Magyarországon rendszeres fészkelő madár, márciustól-novemberig tartózkodik hazánkban.  Ősszel délre vonul, eljut Dél-Amerikába és Afrikába is. Fészkelő helyén folyamatos „csip-ír”- „csip-ír” hangon szól. Nászrepülése közben farktollaival adott mechanikus hangja, a „mekegés”.

Sáfrányharkály

Sárga alapszínűknek és rövid, elvékonyodó, felálló, borzas üstöküknek köszönhetően más fajokkal nem téveszthetők össze. Bóbitájuk miatt fejük nagynak tűnik. Nedves területek, így az időszakosan elárasztott erdők, mocsárerdők, folyó menti ligeterdők ritka madarai.Felszakítják a fában élő hangyák vékony, papírszerű fészkeit, de nem bántják a termeszek építményeit. Hangos, gyakran ismétlődő ”viah” kiáltásaikat kórusban hallatják. Emellett gyakran felhangzik négyszer ismételt „puir” szavuk is, melynek első két tagja rövidebb és mélyebb hangzású. Dél- Amerika a hazájuk. Hangyákkal, gyümölcsökkel táplálkoznak.

Skarlát gyapjasmadár

 

 Vörös alapszínű, fekete szárnyú és farkú madarak. Szárnyukon  fehér foltot viselnek. Lassan és kicsit esetlenül mozognak. Élesen lefelé görbülő csőrükkel a fák virágainak kelyhében kutatnak nektár után. Többnyire a felső lombkoronában rejtőznek. Csésze alakú fészkeiket fákra és bokrokra építik.  

 Sőrtésfejű papagáj

Csupasz pofájú papagáj      

                                                             

Csupasz fopájú madarak, ami valószínűleg azzal függ össze, hogy lágy húsú gyümölcsöket, főleg fügét esznek. Virágokat és nektárt is fogyasztanak. Hegyvidéki erdőségek lakói. Hosszan elüldögélnek a faágakon. Gyors szárnycsapásokkal rebbenek egyik ágról a másikra. Hangos rikoltozás közepette, erőteljesen, lassan repülnek.
Fészkük nem ismert. Új- Guinea hegyvidéki erdőségeiben élnek.

Szakállas bajszikaA szakállas bajszika Nyugat- és Közép-Afrika száraz, erdős területein él. Elsősorban a nyíltabb füge-, akácia- és majomkenyérfa-erdőket részesíti előnyben, ahol a fészkeléshez öreg, korhadt, üreges fákat talál. Kedveli az erdőirtás utáni másodlagos erdőket, de táplálkozás céljából gyakran felkeresi a gyümölcsösöket is. Táplálkozásuk nyomaként amerre járnak, elhullajtják a gyümölcsök magvait, így járulnak hozzá a fák szétterjedéséhez. Iváskor gyakran a fák hasadékaiban összegyűlt vízből fogyasztanak.
Magyarországon a debreceni állatkertbentalálkozhatunk bajszikával.

Tengelic
Európában, Nyugat-és Közép- Ázsiában, Észak-Afrikában élő madár. Magyarországon védett, fogságban nem tartható.
A tengelic meglehetősen mozgékony,ideje nagy részét a lombok között tölti. A hím nagyon szépen és tisztán énekel. Néhány tojó szintén énekel, de ez kevésbé lenyűgöző. Általában 3-6 tojást rak, amelyek világoskék alapon barna pettyesek. A fészket sűrű tűlevelek közé építi, de olykor fészekodúba is beköltözik.Táplálékuk rovarok, bogarak, lárvák, bábok, magvak, bogyók.Számos színváltozata létezik.

Vízi fütyülőrigóKék tollaik meg- megcsillanak a fényben repülés közben. Óvatos természetük, valamint árnyas élőhelyük miatt elég nehéz megfigyelni őket. A sziklafalakkal árnyékolt hegyi patakokat kísérő erdők lakói. A gyors folyású vízben magabiztosan szökdécselnek a kövek között. Gyümölcsöket, bogarakat, rovarokat esznek. Párokban élnek. Csésze alakú fészkeiket sziklaüreg párkányára rakják és  mohával bélelik ki.
A Himalája erdőiben, Kelet- és délkelet- Ázsiában élnek.

Kék szajkó

Harsány kiáltásukkal és feltűnő élénkkék szárny- és farktollukkal hívják fel magukra az emberek figyelmét. Eredetileg csak a lombhullató erdőket lakták, de ma már meghonosodtak a szántókon, falvakban, parkokban és a városok környékén is.
Magvakat, gyümölcsöket, bogyókat, rovarokat gyűjtenek. Közismert fészekrablók. Annak ellenére, hogy többségük vonuló, nagy mennyiségű makkot, diót halmoznak fel fölalatti üregekben, faodvakban. Rendszerint párokban és családokban élnek. Vonuláskor csapatokba verődnek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.